Temeljne vrednote

Naše temeljne vrednote predstavljajo, kdo smo in kakšna je naša poklicanost v svetu. Zagotavljajo nam smernice našega dela in stalne kažipote pri napredovanju v našem življenju in poslanstvu.

1. Osredotočenost na Kristusa

V vsem, kar smo in kar delamo se opiramo na Jezusa, ki je naš Rešitelj in Gospod. Jezus je naš vzor ubogljivosti Očetu, vzor zvestobe Njegovemu klicu in popolnega sprejemanja Očetove volje. In če je svet On, ki nas kliče, smo tudi mi poklicani, da si prizadevamo za svetost v našem življenju (1Pt 1;15-16) in za to, da se v našem vsakdanjem življenju očitno pokažejo sadovi delovanja Sv. Duha (Gal 5;22-23).

 

2. Evangelizacija in misijonsko delovanje

Naša poklicanost je, da oznanimo dobro novico o Jezusu vsemu svetu (Mk 16;15) in da pričujemo Zanj (Lk 24;48). Vsak član oznanja Kristusa v svojem okolju vsakdanjega življenja, kjer živi in dela. Skupnost pa si prizadeva evangelij ponesti tudi izven domačega okolja do skrajnih mej sveta.

 

3. Skrb za družino

Temelj našega življenja in poslanstva so naše družine, dobro utrjene v Kristusu. Prihodnost človeštva vidimo v družinskem življenju. Zato branimo in opogumljamo krščansko zakonsko zvezo, vzgajamo otroke za naslednjo generacijo božjih otrok in gradimo naše domove kot delčke božjega kraljestva na zemlji.

 

4. Povezovanje v skupnost

Smo del velike družine Missionary Families of Christ, razširjene družine bratov in sester različnih narodnosti in kultur, med seboj povezanih z bratsko in sestrsko ljubeznijo v Kristusu. Želimo, da bi skupaj napredovali v krščanskem življenju z izkazovanjem ljubezni, spoštovanja, prijateljstva, podpore in pomoči. Zavezani smo, da delamo v dobro naših bratov in sester in se trudimo za življenje v resnični ljubezni (Ef 4;15).

 

5. Posebna pozornost do revnih

Zavedamo se Jezusovega poslanstva prinašati blagovest ubogim (Lk 4;18). Želimo obogatiti tako duhovno kot materialno tudi najbolj uboge med našimi brati. Zato izkazujemo solidarnost z revnimi tudi s svojim preprostim načinom življenja, s tem, da delimo z drugimi, kar imamo in s prizadevanji za večjo socialno pravičnost po svetu.

    

 

6. Prevzemanje vodilne vloge v služenju

Služenje Gospodu in njegovemu ljudstvu nam pomeni posebno čast, ne glede ali je to služenje znotraj ali zunaj te skupnosti. Želimo služiti s srcem in z razumom tako kot je to delal Jezus, ki je prišel, da bi stregel in ne, da bi drugi stregli Njemu. (Mt 20;28). Voditelji v naši skupnosti naj bi služili v ponižnosti, samožrtvovanju in podrejanju vrhovnemu Pastirju, kateremu bodo nekoč polagali račune o svojem delu (Hb 13;17). Tisti, ki želi biti največji, naj bo vsem služabnik (Mt 20;26-27).

 

7. Služabniki Cerkve

Družine - oznanjevalci Kristusa smo del katoliške Cerkve. Podrejamo se našim škofom in papežu. Naše življenje, organizacijo in služenje podpirajo katoliške vrednote in ideali. Želimo biti na razpolago za služenje v naših župnijah in dekanijah, posebno na področjih družine in življenja. Oziramo se k Mariji, materi Cerkve, da nas navdihuje in nam pomaga.