Štirje stebri

S programom Živi in deli Kristusa želimo spodbuditi župljane, da postanejo oznanjevalci evangelija v župniji predvsem tistim, ki so se oddaljili od Cerkve. Nagovorijo jih s seminarjem Življenje v Kristusu in jih po seminarju povabijo v župnijsko življenje  v obstoječih programih in skupinah skladno z njihovimi željami, potrebami in darovi.  Kakorkoli, Živi in deli Kristusa tudi vnaprej zagotavlja nadaljnjo formacijo, če je potrebna. Pripravljene imamo programe pod imenom Štirje stebri, ki oznanjajo evangelij čistosti, popolnosti, sreče in solidarnosti z revnimi.  Evangelij čistosti s programom Ljubim s čistim srcem, evangelij popolnosti s seminarjem liturgičnega  branja Svetega pisma, ki se imenuje Živeti besedo, evangelij sreče s seminarjem Živeti življenje, ki prestavlja srečo v ljubezni in odprtost do življenja in evangelij solidarnosti z revnimi s seminarjem Živeti polno. Ponujamo tudi formacijo za mlade, zakonce in usposabljanje voditeljev.

1. steber oznanjevanje ČISTOSTI

2. steber oznanjevanje POPOLNOSTI

3. steber oznanjevanje    SREČE

4. steber oznanjevanje SOLIDARNOSTI Z REVNIMI

 Nazaj