Veje v skupnosti

Družina je ključnega pomena za blaginjo posameznikov in celotnega naroda in tudi najbolj osnovna izobraževalna ustanova za vzgoja otrok. Papež razlaga: »Mladi morajo v svojem družinskem okolju imeti možnost človeške in duhovne rasti. Zato upam, da bodo družine vedno središče evangelizacije, kjer bo vsak lahko izkusil obilje božje ljubezni in bo to izkušnjo posredoval naprej drugim, predvsem otrokom.«

Osrednjo in nosilno vlogo v skupnosti imajo zakonci, saj sta mož in žena temelj vsake družine. Zakonci so tudi koordinatorji za veje v katerih so vključeni ostali družinski člani.

Te veje so:

  • Otroci oznanjevalci Kristusa – 2 starostni skupini (od 4 do 8 let, od 9 do 12 let).
  • Mladi oznanjevalci Kristusa – od 13 do 19 let.
  • Mladi odrasli oznanjevalci Kristusa – od 20 do 30 let.
  • Žene oznanjevalke Kristusa (starejše žene, razvezane, samohranilke, vdove).

Tretje tisočletje je zaznamovano s kulturo smrti, ki nasprotuje življenju in družini. Smo priče v tem boju in delamo na vseh tistih področjih, kjer se spoštuje in brani življenje od spočetja do naravne smrti in podpira družina.

Poklicani smo torej, da okrepimo, ohranimo, prenovimo in branimo vero, družino in življenje.

To je zahtevna naloga in moramo biti jasni glede naše identitete, o tem, kdo smo v resnici.