Nova evangelizacija

V letu 1983 je papež Janez Pavel II začel klicati k "novi evangelizaciji". Jasno je povedal, da ne gre za klic k novemu evangeliju, ampak za novo prizadevanje, ki ima značilnost nove "gorečnosti, metod in izrazov" ter je usmerjeno v nov način; ne samo za tiste, ki še nikoli niso slišali za evangelij, ampak zdaj tudi za mlačne in razkristjanjene tradicionalne kristjane zahodnih držav.

Papež je ločil "primarno evangelizacijo", usmerjeno k tistim, ki še nikoli niso slišali za evangelij, "pastoralno skrb", usmerjeno proti tistim, ki živijo kot verniki, vendar morda potrebujejo tudi globlje spreobrnjenje in "novo evangelizacijo ali ponovno evangelizacijo", usmerjeno proti tistim iz tradicionalnih krščanskih kultur ali ozadij, kjer so cele skupine krščenih izgubile živi občutek za vero ali pa se celo več ne prištevajo med člane Cerkve in živijo življenje, oddaljeno od Kristusa in njegovega evangelija.

Da povzamemo na preprost način: kar je v osnovi novega pri "novi evangelizaciji" je to, h komu je usmerjena – h krščenim, ki ne živijo v aktivnem odnosu z Jezusom. Prav tako je "nova" v gorečnosti in navdušenju. Kot  je papež Janez Pavel II navedel, je bistvenega pomena za njen uspeh odprtost do Svetega Duha, da nam pokaže nove metode in izraze vere, da lahko govorimo z ljudmi današnjega časa.