S programom Živi in deli Kristusa želimo doseči novo evangelizacijo v župnijah. Je program za župnijo, v župniji in ga župnija tudi sama izvaja. Ne tekmuje in ne želi nadomestiti kateregakoli izmed župnijskih programov, skupnosti ali skupin. Pravzaprav spodbuja vse župnijske dejavnosti in že obstoječe delovanje župnijskih voditeljev. Osredotočen je predvsem na golo evangelizacijo, da pripelje župljane nazaj h Kristusu in k Cerkvi. 

Tri leta nazaj se je Slovenska škofovska konferenca odzvala na nove izzive Cerkve pri nas z dokumentom: Pridite in poglejte, ki naj bi služil razmišljanju in načrtovanju novih pastoralnih pristopov. 

Program Živi in deli Kristusa, je laična iniciativa in sad molitve in dela laikov in klerikov in ima namen:

  • Pomagati župnijskim duhovnikom pri oznanjevanju evangelija

  • Pomagati župnijskim duhovnikom pri usposabljanju laičnih župnijskih sodelavcev

  • Okrepiti, poučiti in usposobiti laike, ki želijo bolj aktivno delati v župniji

  • Doseči kristjane, ki so se oddaljili od Cerkve in župnije

  • Utrditi zavest občestva in soodgovornosti v krščanskem življenju

  • Poživiti obstoječe župnijske dejavnosti

  • Dati podlago za nove oblike sodelovanja v župniji

V vseh teh namenih so razločne povezave s smernicami, opisanimi v krovnem dokumentu slovenskega pastoralnega načrta.

 

Kako poteka program Živi in deli Kristusa?

 

Če je program sprejet, v prvi fazi župnijski duhovnik zbere skupino resnejših in aktivnejših župnijskih sodelavcev (člani ŽPS in ŽGS, voditelji skupin, npr. pevskih zborov, animatorjev, ključarjev, ministrantov, bibličnih, zakonskih skupin…)

Za to skupino najprej izvedemo seminar Življenje v Kristusu v domači župniji.

Vsebine, ki povzamejo osnove naše vere, so prilagojene odraslim. Z razumnim in argumentiranim podajanjem verskih resnic se skušajo približati načinu razmišljanja današnjega človeka. Oblike dela so različne: predavanja, delo po skupinah, samostojno delo po podanih navodilih. Dovolj je priložnosti za diskusije, povezovanja z sodobnim vsakdanjim življenjem, pričevanja.

Po osebni udeležbi na seminarju se udeleženci usposobijo z našo pomočjo, da sami naprej izvedejo enak seminar za določene skupine v župniji (npr. pevski zbor, celoten ŽPS, skupine staršev novokrščencev, birmancev ali prvoobhajancev, zakonske skupine…). Seminar se lahko izpelje tudi kot župnijski misijon za vse, ki bi želeli poživiti svojo vero. Organizacija seminarja se lahko prilagaja možnostim župnije, ob tem, da se nekritično ne razbija, spreminja ali skrajšuje vsebin.

Seminar vodi k bolj dejavnemu verskemu življenju, predvsem zakramentalnemu. 

Samo teoretična in akademska izpeljava seminarja nima nobenega smisla. Ves čas seminarja duhovnik tesno sodeluje z izvajalci, se povezuje v skupnem obhajanju Sv. maše in je na razpolago za spoved, strokovno razlago, molitev in duhovno vodenje tako izvajalcev kot udeležencev.