Otroci oznanjevalci Kristusa

Kakšna je realnost v kateri živijo današnji otroci?  

Otroci so danes pod vplivom kulture negotovosti in občutka nevrednosti. Prav tako pa so tudi bolj zreli za svojo starost. So individualistični - ne želijo interakcije z drugimi otroki, so izpostavljeni pritiskom (preobremenjeni)  in so pod vplivi medijev, sovrstnikov. itd. Se ne bojijo avtoritete - počnejo in poskušajo vse kar hočejo. Današnji otroci nimajo dobrih vzornikov, na TV ni veliko programov, ki so dobri zanje, predvsem pa imajo manj časa, ki bi ga preživeli s starši in skoraj nič časa za skupno družinsko življenje.

Kaj so Otroci oznanjevalci Kristusa? 

So najmlajša veja skupnost Družine - oznanjevalci Kristusa. Starost članov je od 3 - 12 let. Razdeljeni so v dve skupini: mlajši otroci (3 do 7 let) in starejši otroci (8 do 12 let).

Kakšna je vizija?  

  • Odkriti kaj je najboljšega v otrocih.
  • Biti poligon za oblikovanje močnih krščanskih družin skupaj s starši, ki želijo versko uzgajati svoje otroke.  
  • Pripeljati otroke  v globlji odnos s Kristusom, ker nihče ni premlad, da bi lahko spoznal Kristusa.

Kaj je naš cilj?  

Pomagati otrokom, da uživajo v odnosu z Jezusom Kristusom v okolju, ki je zabavno in življenjsko preko Svetega pisma, slavljenja, izobraževanja, služenja in druženja s prijatelji. 

Ustvariti vzdušje, kjer se krščanske vrednote lahko izvajajo, podpirajo, razvijajo, preizkušajo in kar je najbolj pomembno okrepijo tudi doma. 

Pomagati otrokom in staršem, da bi skupaj duhovno rasli v domačem okolju.

Nazaj

 

Kdo je vključen v delo z otroki? 

 

Starši 

 

Starši so v ospredju našega dela z otroki. Karkoli so se otroci naučili doma, se bo okrepilo v veji, vendar brez sodelovanja, pomoči in podpore staršev nam ne bo uspelo pomagati otrokom v njihovi veri in osebnem odnosu s Kristusom.

Ekipa, ki dela z otroki 

Koordinator (zakonski par), voditelja in animatorji, ki služijo in so člani vej Mladih ali Mladih odraslih oznanjevalcev Kristusa. 

Program veje Otroci oznanjevalci Kristusa, je odvisen

od otrokove starosti:

  • Otroški dan je program za mlajše otroke (starost od 3 do 7 let), ki traja 4 ure.
  • Otroški tabor za starejše otroke (starost od 8 do 12 let), ki traja en dan in pol.