Oznanjanja evangelij solidarnosti z revnimi

Živeti polno

Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste.(Luka 6:20b 21a)

IZZIV: Večina ljudi na svetu je revnih in živijo pod njihovim dostojanstvom kot božji otroci. Vendar pa obstaja na svetu dovolj sredstev, ki bi lahko zadovoljije potrebe vseh. Kako lahko kristjani delijo kar imajo, da ne bi bil nihče reven, da bi imeli vsi zadovoljene osnovne potrebe. Živo polno je gradnja Cerkve za revne. Kot je ikona revščine lakota, je nasprotno poln želodec. Še več, to delo je izgradnja skupnosti, ki temeljijo na župniji preko celostnega razvoja, ki zagotavlja zavetje, skrb za zdravje, izobraževanje, preživljanje in formacijo vrednot. Model so prve krščanske skupnosti, ko so bogati delili dobrine z revnimi in s tem delili tudi blagoslov.

kdor daje miloščino, se bo nasitil življenja. (Tb 12:9b).

Nazaj