Molitev Rožnega venca

Molitev Rožnega venca začnemo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Zmolimo Apostolsko veroizpoved:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto Katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

 

Zmolimo Oče naš:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

 

Nato molimo molitev Zdrava Marija, za besedo Jezus pa povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo s Sveta Marija.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Zmolimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

1. Veseli del (molimo ob ponedeljkih in sobotah)

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1.    ki nam poživi vero;

2.    ki nam utrdi upanje;

3.    ki nam vžgi ljubezen.

Slava Očetu

Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1.   ki je ga Devica od Svetega Duha spočela; 

2.    ki je ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila

3.    ki je ga Devica rodila:

4.    ki je ga Devica v templju darovala;

5.    ki je ga Devica v templju našla.

 

2. Svetli del (molimo ob četrtkih)

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1.    ki nam daj duha pokorščine;

2.    ki nam daj srečo uboštva;

3.    ki nam podeli milost čistosti.

Slava Očetu.

Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1.    ki je bil krščen v reki Jordan;

2.    ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež;

3.    ki je oznanjal Božje kraljestvo;

4.    ki je na gori razodel svoje veličastvo;

5.    ki je postavil sveto evharistijo.


3. Žalostni del (molimo ob torkih in petkih)

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1.    ki nam utrdi spomin;

2.    ki nam razsvetli pamet;

3.    ki nam omeči voljo.

Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1.    ki je za nas krvavi pot potil;

2.    ki je za nas bičan bil;

3.    ki je za nas s trnjem kronan bil;

4.    ki je za nas težki križ nesel;

5.    ki je za nas križan bil;


4. Častitljivi del (molimo ob sredah in nedeljah)

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1.    ki nam vodi naše misli;

2.    ki nam vodi naše besede;

3.    ki nam vodi naša dejanja.

Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1.    ki je od mrtvih vstal;

2.    ki je v nebesa šel;

3.    ki je Svetega Duha poslal;

4.    ki je tebe, Devica, v nebesa vzel;

5.    ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Po vsaki desetki rožnega venca za Slava Očetu lahko dodamo še naslednjo molitev: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste , ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

Molitev Rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.