Nadaljevalni tabor za mlade

Na nadaljevalnih taborih mladi še bolj poglabljamo naša medsebojna prijateljstva, svoj osebno odnos z Bogom, in bolje spoznavamo našo vero. Ti tabori so namenjeni vsem mladim (13-20let), ki so se že udeležili Mladinskega tabora. Imamo različne nadaljevalne tabore:

ČASTI VREDEN BOG

Na taboru spoznavamo kako pomembno mesto ima oz naj bi imela molitev v naših življenjih. skozi govore, pričevanja in pogovore po manjših skupinah se dotaknemo mnogih različnih oblik molitve v teoriji (kdaj, kako in zakaj so nastale, se razvile) in praksi. Spoznamo znamenje križa, rožni venec in Angelovo češčenje, osnove katoliške meditacije, adoracijo in pomen evharistije, zakrament spovedi, slavljenje in pomen branja Svetega pisma.

PASSION DRIVEN ACTIVITY 

je tabor, na katerem odkrivamo, kako smo vsi ustvarjeni v čudoviti podobi Boga, a smo si kljub temu med seboj različni. Odkrivamo različnosti med nami, če posebno te, ki se tičejo naših talentov in sposobnosti Vse, kar nam Bog da (naši talenti) nam da z namenom, da to uporabimo v služenju svojim bližnjim in Njemu, s čimer mu izkazujemo slavo in čast. Bog želi, da svoje talente razvijamo in uporabljamo za dobre namene, ne da jih zlorabljamo, da bi komu škodili. Tekom celega vikenda odkrivamo in razvijamo svoje talente ter se učimo preprostosti služenja.
 

OBNOVITEV OBLJUB 

je tabor, na katerem poglobljeno spoznavamo posamezne točke obljube, ki smo jo dali Bogu in sebi na Mladinskem taboru in se znova z vsem srcem odločamo, da bomo sledili Jezusu