Mladinski tabor

Mladi želijo slišati ne samo od svojih staršev, ampak tudi od sovrstnikov odgovore na njihova vprašanja: Ali je Bog? Kakšen smisel ima življenje? Zakaj moram hoditi k maši?

Na taborih preko govorov spoznavajo Božjo ljubezen in njegov načrt, razmišljajo, kako je Bog prisoten v njihovih življenjih in kako mu odgovoriti na vse, kar jim daje. Skozi govore, pričevanja, molitev, razne aktivnosti se sami odločajo za prave vrednote življenja, ob vsem tem pa spoznavajo mlade, s katerimi lahko sklepajo prava prijateljstva. Celotno dogajanje pa spremljajo dobra volja, sprostitev in smeh.

Teme na taboru       

  1. Božja ljubezen in njegov načrt
  2. Kaj Jezus Kristus pomeni meni
  3. Kesanje, vera, ozdravljenje in odpuščanje
  4. Sprejemanje Božjega daru: moč Svetega Duha
  5. Rast v Svetem Duhu