Koraki do boljšega zakona I

Korakov do boljšega zakona ne začneta delati samo zakonca, ampak jima pri tem pomaga Bog. Res je, da sta zakonca glavna igralca, vendar je načrt za zakon Njegov. On jima je dodelil vloge, ki jih bolj ali manj uspešno rešujeta s komunikacijo, če pa jima spodleti, jima velikodušno odpušča in ozdravlja njune rane.

 Predavanja, čas za medsebojni pogovor,  družabni večer, načrtovanje za boljši zakon, spoved, sveta maša z obnovitvijo poročne obljube.

Teme predavanj:

  1. Vloga moža v zakonu
  2. Vloga žene v zakonu
  3. Uspešno komuniciranje v zakonu
  4. Molitev za ozdravljenje zakona
  5. Služenje Bogu v zakonu
  6. Zakonca - pastoralna ekipa
  7. Gradnja krščanskega doma