Duhovne vaje za mlade odrasle

Predstavljajo lahko vstopno točko v našo skupnost. Na tem vikendu se pogovarjamo pravzaprav o osnovah krščanstva – kaj pomeni Božja ljubezen, kakšen je Njegov načrt za naša življenja, kaj pomeni biti Kristjan, kako ljubiti Boga in bližnjega, kdo je Sveti Duh in kako deluje v naših življenjih, kako lahko živimo svojo vero. Odgovore na vsa ta vprašanja iščemo preko kratkih predavanj, pričevanj, pogovorov v skupini in s posamezniki, preko molitve, pesmi in deljenja izkušenj med seboj ob druženju.