Vsak je v svoji družini nenadomestljiv 

Duhovni vikend je namenjen staršem in najstnikom, da bi bili bolj uspešni pri medsebojnem komuniciranju, razumevanju, sprejemanju in spoštovanju drug drugega. Družina bo preživela vikend ob poslušanju predavanj, medsebojnih pogovorih, druženju,  zabavnih igrah…Spoznavala bo kaj dela dobro, kaj narobe, kje se bo potrebno potruditi, kaj bo potrebno spremeniti, kaj odpustiti… Izdelala bo tudi načrt za boljše skupno krščansko življenje.

Teme predavanj:

  1. Božji načrt za družino
  2. Vloge in veščine
  3. Zdravljenje odnosov
  4. Sodelovanje v družini