Evropski YFL kongres Dunaj 2013

Meni kot duhovnemu animatorju slovenske skupine je bil kongres YFL zelo všeč. Predvsem me je prevzelo navdušenje mladih, ki radi pojejo in molijo. Bil sem presenečen, ker smo samo iz Slovenije prevladovali slovenci od drugod pa pretežno Filipinci. Pa mislim, da se bodo tudi v drugih državah stvari sčasoma spremenile in bodo duhovnost gibanja Zakonci - mladi za Kristusa sprejeli za svoje tudi drugi. Zelo zanimiva so bila pričevanja mladih in mislim, da bi vsak izmed navzočih lahko povedal svoje pričevanje. Vsak ima določeno izkušnjo do Boga in v služenju bližnjih, ki bi jo lahko podelil z drugimi in jih na ta način obogatil. Pomembna je bila povezava z božjo besedo. Tudi pesmi so odražale svetopisemska sporočila, predvsem veličino Boga, ki nas v življenju spremlja in nam pomaga. Meni osebno je bil najlepši trenutek celotnega dogajanja češčenje Najsvetejšega. Čudovito vzdušje, mir, spokojna molitev, vera, da je Bog navzoč med nami tudi v tišini. Trenutek milosti. Seveda je svojevrsten pečat na vse dala tudi zaključna sveta maša, ki jo je daroval dunajski pomožni škof. Sproščeno, s preprostim petjem, proti koncu nekateri že v pripravi tudi na telesno jed, potem, ko smo se duhovno okrepili. Ko bi mnogi mladi, ki niso iz kroga gibanja, doživeli to srečanje, bi se tudi po naših župnijah marsikaj premaknilo.

Spomin v molitvi. Sandi Osojnik, župnik v Grahovem