Ne bomo podprli družinskega zakonika

V naših načelih, ki nas vodijo v vsakdanjem krščanskem življenju, ima pomembno mesto skrb za družino. Svoje poslanstvo želimo naprej uresničevati v domačih družinah s tem, da predano in odgovorno izpolnjujemo svoje naloge kot zakonec, kot oče, mati, pa tudi kot brat, sestra, teta, stric, babica, dedek,…

Hkrati pa želimo biti sol in kvas tudi širšemu okolju, ki dandanes družini ni naklonjeno. Z žalostjo in zaskrbljenostjo spremljamo mnoge nesrečne primere staršev in otrok, ki so posledica greha in neurejenega življenja. Mnogi prej niso slutili, da jih 'pravica do svobode' in 'uživaj življenje – razmišljaj kasneje' vodijo do nesreče in trpljenja.

Tudi predlog novega družinskega zakonika po našem mnenju prestopa še sprejemljive meje naravnih in božjih zakonov. Človek ne more uzakoniti svoje samovolje in pričakovati, da mu bosta narava in Bog sledila. Posledice takih preizkušanj moči so hujše in daljnosežnejše kot si lahko predstavljamo.

Res so današnje družine različne in vse so potrebne posebne skrbi in pozornosti družbe in države. Toda novi zakonik ne prinaša nobenih sprememb, ki bi zagotavljale izboljšanje pogojev za življenje družin ali višjo etično stopnjo v odnosu do poslanstva v družini. Neustrezen je tudi zato, ker posplošeno obravnava izjemne primere, splošno dobrobit družine pa rešuje nepopolno ali delno. Zato člani gibanja Zakonci za Kristusa v vejah Zakoncev, Mladih odraslih in Žena za Kristusa na referendumu ne bomo podprli novega družinskega zakonika, ker verjamemo, da smo v Sloveniji sposobni in dolžni svojim otrokom zapustiti boljšo dediščino.