Proces Nove evangelizacije je odgovor Cerkve na razmere in duha našega časa. Vabi nas, da v pristnem notranjem spreobrnjenju oblikujemo oseben odnos z Bogom. In če izkusimo resnično božjo bližino, mora to odmevati v našem vsakdanjem življenju, predvsem v odnosih v zakonu in družini.

Tudi papež je v številnih govorih v zadnjih nekaj letih v okviru nove evangelizacije močno poudaril pomembnost družine, ki jo sestavljata mož in žena, zavezana drug drugemu v svetem zakonu. Na tak način sta potem lahko drug drugemu priči vere  in  hkrati  model  verujočega  svojim  otrokom. Papež  razlaga: »Mladi morajo v svojem družinskem okolju imeti možnost človeške in duhovne rasti. Zato upam, da bodo družine vedno središče evangelizacije, kjer bo vsak lahko izkusil obilje božje ljubezni in bo to izkušnjo posredoval naprej drugim, predvsem otrokom.« 

Ključno pri evangelizaciji v družini je vloga staršev, zato je potrebno veliko izobraževanj,

 duhovnih obnov in usposabljanj na področju verskega in zakonskega življenja, pa tudi dela z otroki in mladino ter predvsem s celotno družino. Temeljno poslanstvo naše skupnosti Zakonci za Kristusa je evangelizacija skozi prenovo družine. V okviru te vsebine lahko župnijam ponudimo svoj program  Prenova družine, ki obsega vse naštete seminarje, duhovne vaje v celoti ali pa le posamezne govore, ustrezne za določeno okolje ali potrebe.