Molitev za življenje

Molitev za spoštovanje do življenja  

Najsvetejša Sveta Trojica, verujemo, da so vsa človeška življenja ne glede na telesno stanje dragocena in sveta, ker prihajajo od Tebe. Uči nas, da bomo vrednotili svoje življenje, ga varovali, ohranjali in razvijali. Pomagaj nam v ubogih, slabotnih, bolnih, telesno prizadetih, starejših in umirajočih videti Kristusov obraz. Pomagaj, da bomo pokazali razumevanje in sočutje do nemočnih, da bomo storili vse, kar zmoremo, da jim omogočimo človeka vredno življenje, vredno tudi dostojanstva, ki ga imajo kot Božji otroci in dediči nebeškega Kraljestva.

To prosimo po Kristusu našem Gospodu, po katerem prihaja vse dobro. Amen.

Devica Marija iz Guadalupe.... Prosi za nas.

Križev pot za življenje 

1. postaja: Jezus na vrtu Getsemani

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec:  Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, medtem ko stopim tja, da bom molil.« S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj!« In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj? Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan,a meso je slabotno.«  Matej 26:36-41

Molitev: V tvojem hudem trpljenju, Gospod, si se moral počutiti osamljenega in prestrašenega. Celo tvoji najbolj ljubljeni Peter, Jakob in Janez niso mogli bedeti s teboj. Vsak dan, Gospod Jezus, je na tisoče otrok ubitih, so udeleženci v tvojem pasijonu. Vsak dan, Gospod Jezus, tisti, ki so postali stari, osamljeni in zapuščeni, sodelujejo v tvojem pasijonu. Ohrani nas budne, o Gospod, da bi lahko gledali s teboj in sprejeli kupo, ki nam jo Bog daje v vsakem trenutku našega življenja. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

2. postaja: Jezus izdan od Juda in prijet

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: In takoj, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim množica ljudi z meči in koli. Poslali so jih véliki duhovniki, pismouki in starešine. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: »Kogar bom poljubil, tisti je. Primite ga in ga varno odpeljite.« Ko je prišel, je takoj stopil k njemu, rekel: »Rabi!« in ga poljubil. Oni pa so iztegnili roke po njem in ga prijeli. Mark 14: 43-46

Molitev: Poslušaj našo molitev, nebeški Oče, za vse, ki sodelujejo v zlu splava. Za medicinske sestre in uradnike, za zdravnike in pomočnike, za sorodnike in prijatelje, za zakonce in starše: Daj jim jasen pogled, Gospod, da bi videli zlo pred njimi. Daj jim milost obžalovanja in resničnega kesanja, da se lahko obrnejo od svojih grehov in obljubijo, da ne bodo nikoli ponovno sodelovali s tem zlom. To prosimo skozi njega, ki je naša Resnica, Kristus Gospod. Amen.

3. postaja: Veliki zbor obsodi Jezusa

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ter ga privedli pred svoj véliki zbor. Rekli so: »Če si ti Mesija,nam povej!« Rekel jim je: »Če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli. In če vas vprašam, mi gotovo ne boste odgovorili. Toda odslej bo Sin človekov sedel na desnici Božje Moči.« Vsi so dejali: »Ti si torej Božji Sin?« Rekel jim je: »Vi pravite, da sem.« Oni pa so dejali: »Kaj potrebujemo še pričevanja, saj smo sami slišali iz njegovih ust.« Luka 22: 66-71

Molitev: Tako so si želeli tvoje smrti, Gospod Jezus, da so skrivili resnico, da te ubijejo. Preženi iz naših src sovraštvo, ki želi ubijati in vso željo, ki bi zvabila do nasilnega maščevanja. Morilcu daj milost kesanja in žrtvi željo po pravičnosti in usmiljenju. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

 4. postaja: Peter zataji Jezusa

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.« On pa je vpričo vseh tajil: »Ne vem, kaj praviš.« Ko je šel v vežo, ga je na pragu zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam: »Ta je bil z Jezusom Nazarečanom.« Spet je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega človeka!« Kmalu nato so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: »Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.« Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je petelin zapel. Peter se je spomnil Jezusove besede, ki mu jo je rekel: »Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal. Matej 26: 69-75

Molitev: Usliši naše molitve, usmiljeni Gospod, za vsakega otroka izdanega od tistih, ki bi jih morali prvi ljubiti. Podeli večni mir nedolžnim žrtvam splava, in nežno omehčaj srca staršev, ki so vzeli njihova življenja.  Podeli jim kesanje, ozdravljenje in mir. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

 5. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Takoj zjutraj so véliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in pismouki, torej ves véliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal: »Si ti judovski kralj?« Odgovoril mu je: »Ti praviš.« Véliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal: »Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo.« Jezus pa ni nič več odgovoril, tako da se je Pilat čudil. Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan. Mark 15: 1-5, 15

Molitev: Usliši našo molitev za vse sodnike, Gospod, in še posebej za tiste, ki sedijo na najvišjem sodišču v naši državi. Za razliko od Pilata, lahko vidijo koga njihove odločitve lahko ubijejo, naj postavijo na stran ves zemeljski ponos, sprejemajoč le modrost, ki prihaja od tebe. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

 6. postaja: Jezusa bičajo in s trnjem okronajo

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati. Vojaki so spletli iz trnja krono, mu jo dali na glavo in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. In stopali so k njemu in govorili: »Pozdravljen, judovski kralj!« in ga udarjali. Janez 19: 1-3

Molitev: Usliši naše molitve za vse, ki jih kronamo s trnjem, o Gospod: zlasti za starejše, ki smo jih bičali z našim zanemarjanjem. Napolni naša srca z ljubeznijo do njih. V njihovih slabotnostih, naj vidimo tvoje trpljenje, v njihovi bolečini naj najdemo tvoj križ. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

7. postaja: Jezusu naložijo križ

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec:  Ko so ga véliki duhovniki in služabniki videli, so zavpili: »Križaj ga, križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Vzemite ga vi in ga križajte, kajti jaz ne najdem krivde na njem.«

Oni pa so zavpili: »Proč z njim, proč z njim, križaj ga!« Pilat jim je rekel: »Vašega kralja naj križam?« Véliki duhovniki so odgovorili: »Nimamo kralja razen cesarja!« Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan.

Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po hebrejsko Golgota. Janez 19: 6, 15-17

Molitev: Ko si nosil križ, Gospod, si padel znova in znova. Usliši našo molitev za vse, ki nosijo težo smrtnih bolezni. Naj jim njihova ljubezen do življenja da upanje, in njihovo zaupanje v Stvarnika življenja naj jim prinese veselje. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen

8. postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Prisilili so nekega mimoidočega, Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja, da je nesel njegov križ. Mark 15: 21

MolitevGospod s teboj delimo tvojo žalost, ko smo tarča posmeha za našo obrambo tistih, ki so od vseh drugih pozabljeni. Bodi s tistimi, ki želijo nositi tvoj križ, kjer je ogroženo življenje, in ko so preizkušeni z obupom, pošlji angela, da bi jim pomagal z njihovim bremenom. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

9. postaja: Jezus sreča jeruzalemske žene

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: »Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo: ›Blagor nerodovitnim in telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile!‹ Takrat bodo začeli govoriti goram: ›Padite na nas!‹ in gričem: ›Pokrijte nas!‹ Kajti če z zelenim lesom delajo takó, kaj se bo zgodilo s suhim?« Luka 23: 27-31

 Molitev: Ljubil si jeruzalemske žene, Gospod, kot si ljubil njihove otroke. Vendar si jih opozoril na strašno zlo, ki je grozilo, da uniči njihova življenja in njihove duše. Gospod, odpri ušesa vseh žena za tvojo prošnjo za življenje. Podeli jim milost, da se obrnejo proč od greha splava in da hodijo s teboj po poti križa. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

10. postaja: Jezusa križajo

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« Luka 23: 33-34

Molitev: Ali je lahko še večji greh, Gospod, kot pribijanje nedolžnega Božjega Sina na križ? Vendar še danes ubijamo nedolžne otroke v njihovih materinih telesih. Reši nas te norosti, Gospod, in nas nauči, kako bi lahko oznanjali evangelij življenja skozi vrednote tvojega trpljenja in poveličanega križa. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

11. postaja: Jezus obljubi skesanemu razbojniku nebesa

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: »Ali nisi ti Mesija?

Reši sebe in naju!« Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.« In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.« Luka 23: 39-43

Molitev: Podeli kesanje, Gospod, vsem, ki so grešili zoper evangelij življenja: zdravnikom, ki opravljajo splave, materam, ki zapustijo svoje otroke, tistim, ki bodo usmrtili zapornike, ali izvršili evtanazijo starih ljudi. Za raziskovalce, ki odklonijo slediti tvoji volji, ali tistim, ki bi imeli dobiček od trpljenja drugih: podeli jim obilo milosti in tvojega usmiljenja, da bi se tudi oni odvrnili od svojega greha in da bi našli tebe, ki si Gospod na veke vekov. Amen.

12. postaja: Mati in učenec pri križanem Jezusu

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Janez 19: 25-27

Molitev: Materina ljubezen, Gospod, je kot nobena druga. Najmlajšemu apostolu si zaupal v varstvo Devico Marijo. Zaupaj otroka v maternici svoje matere Blagoslovljeni materi, Gospod. Zaupaj zapornika, ki čaka na smrt njej. Zaupaj delo znanstvenika, ki išče zdravilo njej in življenje starca v bolniški postelji prav tako. Naj vsi živimo pod varstvom Marije, naše matere, od našega spočetja do naravne smrti. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen.

13. postaja: Jezus umre na križu

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do devete ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil. Luka 23: 44-46

Molitev: Bodi z vsemi, ki bodo danes umrli, Gospod, prinesi jim v pomoč vrednote tvojega trpljenja. Tistim, ki umirajo sami, jim pošlji angela miru. Tiste, ki umirajo zaradi nasilja, jih drži v tvojih rokah. Vsem, ki umirajo podeli milost in mir evangelija življenja, da lahko počivajo v tebi po katerem so bili rojeni, in s katerim, prosimo te, lahko živijo večno. Amen.

14. postaja: Jezusa položijo v grob

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna in položil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo. Ko je k vhodu v grob zavalil velik kamen, je odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. Matej 27: 57-60

Molitev: S tvojo smrtjo, Gospod Jezus, se ni končalo. V slavi velikonočnega jutra je tvoj prazen grob stal kot dokaz tvojega veličastnega uničenja greha in smrti. Uniči kulturo smrti, o Gospod: Izbriši to v luči tvoje vstajenjske slave, da bi vsi, ki živijo in dihajo lahko ti dali slavo in praznovali čudež življenja, ki so ga prejeli od tebe. Zate so Gospod, na veke vekov. Amen. 

Nazaj